Mehtap sefası

Eski İstanbul’da Boğaziçi’nde mehtap tertip etmek geleneği vardı. Boğaziçi’nin köylerinde yaşayan zenginler, eski tabirle eşraf, bu eğlenceleri kendi himayesi altında yapardı. Saz takımının kurulacağı büyük pazar kayığını kiralamak eşrafa düşerdi. Abdülhak Şinasi Hisar mehtap sefası bahsini şöyle anlatır: “Bu kayıkların arka taraflarındaki düz ve hayli uzunca kısımları hanende ve sazendelerin...

Langa

Bugünkü Yenikapı bölgesinde bulunan bostanlarıyla ünlü eski İstanbul semti. Antik kentin güney surlarına bitişik olduğu için eski adı Rumcada “dışarı” anlamına gelen Vlanga’ydı. Asırlarca İstanbul’un taze sebze ve meyve ihtiyacını karşıladı. Lykos deresinin taşıdığı alüvyonlar sayesinde kara ve yumuşak topraklı, bol sulu ve bol gübreli olan Langa bostanlarında hıyardan asmakabağına, duttan patlıcana,...

İstanbul labirentlerinde b...

Meyhanenin tarihi, kültürü ve folkloruyla ilgili en geniş bilgileri tarihçi Reşad Ekrem Koçu’nun (1905-1975) kitaplarında ve ömrünün tamamlayamaya yetmediği İstanbul Ansiklopedisi’nde buluruz. Akademisyen yanıyla formel tarih eserleri vermiş olmakla birlikte, esas olarak halka tarih okumayı sevdiren özgün bir yazar olarak tanınır. Osmanlı tarihiyle ilgili incelemelerini tarihsel romanlarla pekiştirmiştir....

Beşiktaş İskele Gazinosu...

Bir zamanlar Beşiktaş İskelesi’nin yanı başında bulunan klasik meyhane. 1950’lerden sonra Boğaziçi’nin Rumeli kıyısındaki meyhaneleri baştan sona teftiş eden şair Edip Cansever, iki meyhanenin üstünde çok durmuştu: Bebek’teki Nazmi ve Beşiktaş İskele Gazinosu. Gerisini Salâh Birsel anlatıyor: “Buraya çokluk Metin Eloğlu ile birlikte gelir. Çünkü Metin de büyük içicidir. Neyzen Tevfik 4 yılda 1868 okka...

Yenicem seni İstanbuuul !

Seni yenicem İstanbul

Ankara’nın bağları, İstanb...

tetrist from Melis Bilgin on Vimeo. “Canlandıranlar Yetenek Kampı”ndan bir İstanbul uyarlaması. Tetris oyununu İstanbul’da oynasak nereler...

Tanpınar: “Eski İstanbul’d...

Eski İstanbul’da, hattâ benim çocukluğumda bile zengin, fakir her sınıf beraberce eğlenirdi. Mehtap sefaları, Kâğıthane âlemleri, Çamlıca gezintileri, Boğaz mesireleri şehrin âdeta beraberce yaşamasını temin ederdi. Bu, eğlencesi kıt Ortaçağdan kalma bir itiyattı. Bununla beraber son zamana kadar müşterek zevkin yardımıyla sürüp gelmişti. Bir yandan iktisadî şartların değişmesi, öbür yandan bu zevkin...

Burası İstanbul

İstanbulu yenme projesi

Tarabya

Boğaziçi’nin kuzeyindeki eşsiz koya kurulmuş tarihi semt. Eski ismi “şifa, tedavi” anlamına gelen Therapia’dır. Havasının insana iyi geldiği söylenir. 16. yüzyıla kadar küçük bir Rum balıkçı köyü olan Tarabya, 18. yüzyılla birlikte İstanbul elitinin yerleşkesi haline gelmiştir. Semtte hâlâ bu dönemlerde yapılmış elçilik binaları bulunur. Üstat Salâh Birsel mazinin Tarabya’sındaki meyhane atmosferini şöyle...

Kalpazankaya

Burgazada’nın Marmara Denizi’nin enginliklerine bakan arka kısmında yer alan Kalpazankaya mevkiinde, aynı adı taşıyan tarihi meyhane. Mekân ismini, vakti zamanında burada sahte para bastığı iddia edilen kalpazanların kayayla olan sebebi meçhul muhabbetinden alır. Sivriada ve Yassıada’ya nazır sahili, evlerden azade çamlarla dolu sırtı, kuytu piknik köşeleri ve anlatan bulunursa kalpazanlardan hippi...

Beşiktaş

Adını İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden birine veren tarihi Boğaziçi semti. Beşiktaş eskiden beri Anadolu ile Avrupa’nın kesişme noktası olduğu kadar, özellikle Çarşı diye anılan agorasıyla önemli bir kültürel çekim merkeziydi. Su yollarının buluştuğu iskeleye uzun yıllar karakterini veren anason kokulu Beşiktaş İskele Gazinosu aralarında Türk edebiyatının öncü simalarının da bulunduğu sayısız...

Kadıköy

İstanbul’un Asya yakasında yer alan tarihi ilçe. Tarihçi Herodot’a göre Kadıköy (Khalkedon) MÖ 670’lerde, tarihi yarımadadaki ilk yerleşim olan Byzantion’dan önce kurulmuştur. Özellikle sahile yakın kısmı Bizans öncesinden 19. yüzyılın başlarına kadar çeşitli dönemlerde kurulmuş yerleşmelerden izler taşır. Ancak Kadıköy ve çevresinin İstanbul’un ilk banliyölerinden biri haline gelecek kadar büyümesi,...

İstanbul’da sonbahar

Ivır-Zıvır yelpazesinden i...

Bilindiği gibi 19. yüzyılın ikinci yarısında, daha doğrusu Tanzimat dönemiyle birlikte toplumsal yaşamın sosyal yönlerinde büyük değişimler yaşanmaya başlamıştı. Değişimler en çok da gece eğlence hayatında hissedildi. O yıllara dek gece hayatına egemen olan geleneksel meyhane türlerimize alternatif olarak batı tarzı işletilen ve şu veya bu görevde bulunan hanımların çalıştığı kafeşantanlar açıldı. Bu da...

Boğaziçi Rakısı

İnhisar İdaresi’nin 1930’da kurduğu Paşabahçe Rakı Fabrikası’nda halis suma ve anasondan üretilen Âlâ klasında rakı. Alkol derecesi %45’ti; 25 cl.’lik şişesi 45, 50 cl.’lik şişesi ise 80 kuruştan satılıyordu. Aynı fabrikada ayrıca dönemin popüler rakısı Hususî Fevkalâde ve yapımında incir kullanılan %43 alkol derecesinde ucuz Boğaziçi Rakısı da üretiliyordu. Etiketinde aynı tasarım kullanılmasına karşın...

Karaköy

İstanbul’un Avrupa yakasında Galata’nın Haliç’e açılan ağzı. Günümüzde daha çok ulaşım kavşağı özelliği taşır. Karaköy, Bizans döneminden beri meyhane ve batakhane-leri ile ünlüydü. 19. yüzyılda İstanbul’un ilk balozlarının açıldığı yerlerden biriydi. Semtteki içkili lokantalar, birahaneler, mezeciler Karaköy İskelesi’nden Galata rıhtımına uzanan cadde boyunca 20. yüzyılın ortalarına kadar varlıklarını...

Agora Meyhanesi

İstanbul’un en eski semtlerinden Balat’ın tarihi çarşısı Leblebiciler Sokağı’nda yer alan ünlü meyhane. Antik Yunan’da kentle ilgili bütün önemli kararların alındığı, bütün sokakların buraya çıktığı meydana agora denirdi. Haliç’e bakan Agora Meyhanesi de Balat’ın bütün sokaklarının çıktığı yerde, agoranın göbeğindeydi. 1890 yılında Kaptan Asteri tarafından açıldı ardından barbalık oğlu Stelyo’ya...

Beyoğlu (Pera)

İstanbul’da eğlence hayatının kalbi. Bizans döneminde bugünkü Beyoğlu ve Galata’yı içeren bölgeye, Tarihi Yarımada’ya göre konumundan dolayı, Yunancada karşı veya öte anlamına gelen Pera adı verilmişti. Bölge bu karşı oluş özelliğini dönüştürücü bir dinamik haline getirerek günümüze kadar korudu, her dönemde kültürel ve toplumsal değişimin merkezi oldu. 20. yüzyıla kadar başta Rumlar, Ermeniler ve...

Beykoz

Bahçeleri, sarayları ve kaynak suları ile ünlü eski İstanbul semti. Şehir merkezine uzaklığına rağmen Osmanlı döneminde de yerleşim yeri olan Beykoz, 19. yüzyıl sonları ve Cumhuriyet döneminde yapılan fabrikalarla kalabalıklaşmıştır. Eminönü’nden kalkan dilenci vapuru ile Boğaziçi’ni geze geze son durak Beykoz’a gidenler, vapurun kıç tarafında kurdukları çilingir sofrasında şehrin en hareketli...

Kız kulesi

Pera Palas

İstanbul Tepebaşı’nda nice önemli misafir ağırlamış ve nice olaya tanıklık etmiş tarihi otel. Yüzüncü yılı 1992’de kutlanmış olmasına rağmen, hizmete açıldığı yıl 1895’tir. Pera Palas, Büyük Londra Oteli’yle (1891) birlikte şehrin bugünlere ulaşabilmiş en eski iki otelinden biridir. Şark’ın gizemli limanı İstanbul’a gelen kalburüstü Avrupalı gezginlerin ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla inşa edilen bu...

Galata

İstanbul’da, Haliç’in kuzey sahilinde Kasımpaşa Deresi’nden Boğaziçi’nde Tophane’ye kadar uzanan ve tarihsel olarak deniz ticaretinin merkezi olan bölge. Galatasaray ve Beyoğlu’nun bulunduğu tepeyi de içine alan Galata bölgesindeki ilk yerleşim ilkçağa kadar götürülür. Sycae (İncirlik) adındaki bu yerleşimin İmparator Büyük Konstantinus (324-337)  döneminde bir surla çevrildiği, 10. yüzyılda “karşıdaki...

Krepen Pasajı

Galatasaray’da, yıkıldığı 1982 tarihine kadar pek çok meyhaneye ev sahipliği yapan, bugün yerinde sahaflar çarşısı Aslı Han’ın bulunduğu pasaj. Beyoğlu Balıkpazarı’nı kesen Avrupa Pasajı’nın paralelinde yer alan Krepen Pasajı, Yeşilköy’ün Levantenlerinden Crespin ailesi tarafından 19. yüzyılın ikinci yarısında inşa ettirildi. 1943’te, yabancı isimlerin Türkçeleştirilmesi mecburiyeti gelince,...